Proverbio: cu ll’arte e cu llu ngannu se campa metà annu, cu llu ngannu e cu ll’arte se campa l’addhra parte. Le fasciddhre te la fòcara te Noule.Nu me sta coddhra cu ffazzu nienzi.

Posted on

 

 

Addhru/a: agg. altro/a. –– Detto: quannu addhru nu tteni, cu mmàmmata te curchi: quando altro non hai ti corichi con tua madre (fuor di metafora, quando non hai alcunché devi arrangiarti come meglio puoi). Proverbio: cu ll’arte e cu llu ngannu se campa metà annu, cu llu ngannu e cu ll’arte se campa l’addhra parte. (cioè, con l’arte e con l’inganno si deve obbligatoriamente andare avanti).

Le fasciddhre te la fòcara te Noule.

Nu me sta coddhra cu ffazzu nienzi. denominazioni di Ersilio Teifreto