Sta face la ricchia te marcante usamu ccu dicimu a Noule terra te marcanti e ufani nati, iddrhu Munch se ttappau le richhie cu nu lli sente. 

Posted on

  Marcante  all’opera                                           Munch cu le manu alle ricchie

Sta face la ricchia te marcante usamu ccu dicimu a Noule terra te marcanti e ufani nati, iddrhu Munch se ttappau le richhie cu nu lli sente.

autore Ersilio Teifreto  Ufanu e gestore del sito ToriNovoli